Tel.: 777 678 066


Adresa: Rudolfovská 56, České Budějovice, 370 01

Náhradní plnění

Poskytujeme našim klientům možnost náhradního plnění.

Náhradní plnění

Velká výhoda pro firmy s více jak 25 zaměstnanci. Platné znění zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb., ukládají všem zaměstnavatelům, včetně státních institucí a rozpočtových organizací zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností (dále jen ZPS) ve výši povinného podílu. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4% z celkového počtu zaměstnanců. Tento povinný podíl lze plnit podle § 81 třemi způsoby:

  • a) zaměstnávat občany dle povinného podílu (ideální, zákonem chtěný stav)
  • b) odvodem do státního rozpočtu (odvod cca 45 000,- Kč za jednoho nezaměstnaného zaměstnance se ZPS ( tj. 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy, v národním hospodářství vyhlášené za I.-III. čtvrtletí příslušného roku))
  • c) odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se ZPS (odběr služeb či zboží od firmy Vladimír Lederer za přibližně 126 000,- Kč bez DPH nahrazuje zaměstnávání jednoho zaměstnance se ZPS ( tj. sedminásobek průměrné měsíční mzdy za I. – III. čtvrtletí příslušného roku))

Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu. Naše společnost zaměstnává 100% pracovníků OZP. Dále pro nás pracují lidé na Dohodu o provedení práce, kde činí srážková daň 15% a také pro nás pracují malí živnostníci, kteří nám své služby fakturují.